Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais

Iki 2016 m. birželio pabaigos EFPIA priklausančios bendrovės visoje Europoje viešai paskelbs duomenis apie savo bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijomis (SPO).

Pagal SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksą, Kompanija atskleidžia informaciją per 6 mėnesius, pasibaigus atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui. Informacija turi būti pateikta Kompanijos interneto svetainėje, o Vaistų rinkodaros etikos kodekso interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt turi būti nuorodos į Kompanijų interneto svetainėse paskelbtus duomenis.

Takeda UAB informacijos atskleidimo ataskaita 2016 

Metodologinis pranešimas 2016

Takeda UAB informacijos atskleidimo ataskaita 2015
Metodologinis pranešimas 2015 

Kontaktai:

El. paštas: lt-transparency.lithuania@takeda.com

Tel.: 8 5 210 9070

 

Paskelbtų duomenų negalima naudoti jokiais kitais tikslais, išskyrus skaidrumui užtikrinti, kaip nurodyta IFPA ir VGA patvirtintame SPS/SPO Informacijos atskleidimo kodekse. Publikavimas nesuteikia bendro leidimo turintiems teisę tinklalapiu naudotis asmenims papildomai apdoroti sveikatos priežiūros specialistų duomenis, pavyzdžiui, juos analizuoti kartu su informacija, skelbiama kitų EFPIA narių interneto svetainėse.

 

Takeda Pharma